Joga ako všepoznanie

Joga – často sa toto slovo v posledných desaťročiach skloňuje, no málokto sa zamyslí, čo je reálne jeho podstatou. Na prvý pohľad to vyzerá ako nesmierne zložitá športová zostava, ktorú je ťažké ovládať alebo veľmi odriekavý spôsob života, v samote mimo civilizácie. Je to naozaj tak? Aký je skutočný význam jogy https://meditaciaajoga.sk/category/joga/skutocny-vyznam-jogy/? Joga je v prvom rade príležitosť využiť svoje telo na maximum, čo sa týka fyzických schopností, ale aj psychického stavu. Dokáže vás uviesť do stavu pokoja a rovnováhy, tak vzácnych v uponáhľanej dobe, kde nevieme, čo skôr. Ďalší rozmer je dostať sa do vlastného vedomia a pokúsiť sa nájsť rovnováhu medzi pozemským a nadpozemským svetom.

joga

Všetci túžime po svojom malom, tichom šťastí, a hľadáme spôsoby, ako sa k nemu dostať. Vždy je pri joge dôležitý sprievodca, učiteľ, ktorý umožní dosiahnuť sledované ciele. Hatha joga založená na fyzickej aktivite, čo má za následok lepšiu koncentráciu a ľahkosť v bežnom živote. Na ďalšej úrovni je džnána joga ako odhalenie duchovnej podstaty človeka prostredníctvom jogy a pokus o splynutie s Najvyššou Dušou. Bhakti joga je najvyššia úroveň dosahovaná prostredníctvom duchovného otca, kedy sa máme usilovať o vzťah so Stvoriteľom a dosiahnuť jednotu.

joga

Individuálna duša je kvapkou v oceáne Najvyššej duše ako zdroja poznania a múdrosti. V takomto stave sa strácajú ľuďmi používané pojmy ako smrť, život, choroba, ale aj akákoľvek forma matérie. Všetko je nekonečná plynúca energia, ktorá je úžasná. Pochopiť podstatu jogy je veľmi náročný proces, netreba však vnímať jogu ako len fyzické cvičenie, hoci prináša úľavu a odpočinok. Bez pochopenia duchovnej podstaty sa nedostaneme ani k pochopeniu významu jogy, no môžeme sa o to pokúšať. Tam pramení pravé pochopenie. Podobné inšpirácie vám chceme pravidelne prinášať na webe o meditácii a joge.