Aký filter si vybrať pre vodu zo studne

Pýtate sa, aké filtre na vodu zo studne? Ak skutočne potrebujete filtrovať vodu zo studne, mali by ste v prvom rade začať rozborom vody, aby ste zistili množstvo a zloženie nežiaducich zložiek, čo do vody nepatria. Mohli by sme si aspoň o tých najviac obvyklých niečo povedať.

kvapka vody

Dusičnany a dusitany – pomerne častý problém studní je výskyt týchto dusíkatých látok v enormnom množstve. Dusičnany a dusitany sa do studne dostanú veľmi ľahko, napríklad z polí a ďalších poľnohospodárskych plôch, kde sa veľmi často hnojí dusíkatými hnojivami. Dusík je významný prvok pre rast rastlín a v dusičnanovej alebo dusitanovej väzbe je pre rastliny ideálny. Dusičnany dokonca pridávajú akvaristi do akvárií pre rast rastlín, avšak je dôležité ustrážiť správnu koncentráciu. Ako pre ryby, tak aj pre človeka je vyššia koncentrácia dusíkatých látok škodlivá a nebezpečná, a to predovšetkým pre malé deti – dojčatá a batoľatá.

voda zo studne

Železo a mangán – tieto dva kovy patria medzi takzvané mikroprvky a vo výžive či vo vode sú pre nás nenahraditeľné. Už samotný názov však napovedá, že ich obsah vo vode aj potravinách musí byť veľmi nízky (mikro), a pokiaľ sa tieto limity prekročia, môže to mať pre naše zdravie fatálne následky.

Baktérie – pamätajte na to, že voda čerpaná zo studne nie je chlórovaná, a teda môže obsahovať rôzne kmene baktérií. Niektoré môžu byť bezpečné alebo dokonca prospešné, ale iné práve naopak. Výskyt patogénnych baktérií potom spôsobuje hnačky a ďalšie zažívacie problémy a niektoré baktérie môžu byť vyslovene nebezpečné. Dobré filtre zbavujú aj baktérií, čo je v prípade studničnej vody niekedy vyslovená nutnosť.

Ropné látky – v studni sa môžu vyskytovať aj ropné kontaminanty, nebýva to síce také časté, ale mali by ste počítať s tým, že sa do studne takejto látky dostať môžu z rôznych únikov palív či iných chemických, najmä priemyselných zlúčenín.