Špeciálne upravené sklo dokáže zastaviť strelu zo strelnej zbrane

Ozbrojené zložky sa venujú zabezpečovaniu bezpečnosti a ochrany pracovníkov dôležitých inštitúcií, kde napríklad patria banky, no je dôležité, aby aj ich príslušníci boli dostatočne chránení a mohli svoju prácu vykonávať bez zbytočných strát na majetku či na životoch. O ich bezpečnosť sa starajú aj spoločnosti, ktoré dodávajú nepriestrelné sklá. V časoch, keď mnoho ľudí vlastní zbraň a sú schopní ju aj použiť, treba byť obozretný a zabezpečiť všetko tak, aby sa ich konanie nestretlo s úspechom, čo najviac im ho znemožniť či zmariť. Jednou z možností je použitie nepriestrelných skiel všade tam, kde je možný útok strelnou zbraňou, na okná bánk, väzníc, obchodných prevádzok, ale aj automobilov špeciálneho určenia. Takže ozbrojené zložky takisto využívajú nepriestrelne skla vlastnosti nepriestrelného skla, pretože tam je riziko najvyššie.

Aj niektoré prevádzky musia byť chránené

Spoločnosť vyrába sklá, ktoré odolávajú strelám, ide o bezpečnostné vrstvené sklo spájané PVB fóliou. V podstate sa sklo vyrába spájaním viacerých sklenených tabúľ a fólií, pri ktorom vzniká „sendvič“. Ten v konečnom dôsledku dokáže zabrániť vystrelenému projektilu preniknúť týmto zloženým sklom, pričom existujú viaceré kategórie skla, ktoré sa vyrábajú s ohľadom na druh použitej strelnej zbrane a streliva.

V automobile tiež musíme byť chránení

Zaistiť bezpečnosť ľudí, ktorých treba ochrániť, je nutné na každom kroku, teda nielen v budovách, ale aj vo vozidlách, a preto sa automobily vybavujú špeciálne upraveným nepriestrelným sklom. Jeho výber je vhodné konzultovať najprv so špecialistami na jeho výrobu alebo odborníkmi na strelné zbrane, pretože treba použiť správny typ nepriestrelného skla na správnom mieste. Sklá sa označujú viacerými značkami, čo vyjadruje triedu skla, sklo s označením písmena S udáva skutočnosť, strela sklom nepreletí, označenie písmenami NS znamená, že sklo strele takisto odolá a neodlietavajú pritom úlomky skla. Ďalej sa pri skle udáva jeho hrúbka, čo môže byť od 14 až do 55mm a hmotnosť skla na jeden meter štvorcový. Výber nepriestrelného skla tak podlieha viacerým faktorom, preto je dobré jeho výber najprv konzultovať so špecialistami.